Бористен № 7 (265)

Борисфен № 6 (624)

Бористен № 5 (263)

Бористен № 4 (262)

Бористен № 3 (261)

Бористен № 2 (260)

Бористен № 1 (259)

Бористен № 12 (258)

Бористен № 11 (257)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.