Бористен №5 (286)

Бористен №4 (285)

Бористен №3 (284)

Бористен №2 (283)

Бористен №1 (282)

Бористен №12 (281)

Бористен №11 (280)

Бористен № 10 (279)

Бористен №9 (278)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.