"МІФОТВОРЧІСТЬ ЯК ОБҐРУНТУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО МАРОДЕРСТВА" Галина Могильницька

«349-й рік Росії в Україні»

Упорядник Фідель Сухоніс. «349-й рік Росії в Україні». Колективний  художньо –публіцистичний збірник

«І знову я в Америці»

Фідель Сухоніс «І знову я в Америці». Художні нотатки . Видавництво «Пороги» 2011 рік. 

«Америка у вишиванці»

Фідель Сухоніс, "Америка у вишиванці". Публіцистика, 1995 рік

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.