У темряві

Леся Храплива – Щур ( Лондон, Канада). «У темряві». Нариси. Видання друге, доповнене. «Пороги» 2011 рік

“ Голодомор в Україні мовою фактів, або як сучасна офіційна московська статистика підтверджує факт Голодомору в Україні в 1933 році “

Микола Воротиленко (Едмонтон, Канада) . “ Голодомор в Україні мовою фактів, або як сучасна офіційна московська статистика підтверджує факт Голодомору в Україні в 1933 році “.  Видавництво «Пороги»  2011 рік 

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.