«Україна за Атлантикою»

Фідель Сухоніс «Україна за Атлантикою». Художньо – публіцистичний  збірник. 2001 рік

«Україна починається….»

Фідель Сухоніс. «Україна починається….». Художньо – публіцистичний збірник. 

«Українська Америка зблизька»

Фідель  Сухоніс «Українська Америка зблизька». Художньо-публіцистичні нотатки. 

«Українська Перемога – Конотопська битва»

«Українська Перемога – Конотопська битва». Науковий та художньо-публіцистичний збірник. 2009 рік. Видавництво «Пороги» 

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.