«Спогади»

Ігор Кошман». «Спогади». Мемуари. Видавництво "пороги" 2001 рік

«Убивство на хуторі біля Диканьки»

 

Валентин Чемерис. «Убивство на хуторі біля Диканьки». Художня проза. літературно-мистецька премія Українського фонду культури ім. І. Нечуя-Левицького, 2003рік

«Українізація чи продовження русифікації»

Упорядник Фідель Сухоніс . «Українізація чи продовження русифікації». Художньо – публіцистичний збірник. Видавництво "Пороги" 2002 рік

«Україна далека і близька»

Віра Крива «Україна далека і близька» Поезії. Видавництво «Пороги» 2008 рік.

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.