Борисфен № 11(245)

Борисфен №10 (244)

Бористен № 9 (243)

Бористен №8 (242)

Бористен №7 (241)

Бористен № 6 (240)

Бористен № 5 (239)

Бористен № 3 (237)

Бористен № 1(235)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.