Бористен № 9 (255)

Бористен № 8 (254)

Бористен № 6 (252)

Бористен № 5 (251)

 

 

Бористен № 4 (238)

Бористен № 2 (248)

Бористен № 1 (247)

Борисфен № 12 (246)

Борисфен № 11(245)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.