Бористен №8 (277)

Бористен№7 (276)

Борисфен №6 (275)

Борисфен №5 (274)

Борисфен № 4 (273)

Бористен № 2-3 (272)

Бористен №1 (271)

Бористен №12 (270)

Бористен № 11 (269)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.