Бористен № 12 (293)

Бористен №11 (292)

Бористен №10 (291)

Бористен №9 (290)

Бористен №8 (289)

Бористен №7 (288)

Бористен №6 (271)

Бористен №5 (286)

Бористен №4 (285)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.