Бористен №2 (319)

Бористен № 1 (318)

Бористен № 12 (317)

Бористен № 11 (316)

Іван Український Тарас Мирний ПРО ЗЛОЧИНИ «БРАТНЬОГО» НАРОДУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА

Бористен № 9 (313)

Бористен № 8 (313)

Бористен № 7 (312)

Боголюб ( Іван) Свириденко–Овчаренко "Терновий шлях. РУНВІРА"

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.