Бористен № 10 (327)

Бористен № 9 (326)

Бористен № 8 (325)

Бористен № 7 (324)

Бористен № 4 (321)

Бористен № 3 (320)

Бористен №2 (319)

Бористен № 1 (318)

Бористен № 12 (317)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.