Бористен № 6 (311)

Бористен № 5 (310)

Бористен № 4 (309)

Бористен № 3 (308)

Бористен №2 (307)

Бористен №1 (306)

Бористен №12 (305)

Бористен №11 (304)

Бористен №10 (303)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.