Бористен № 2 (260)

Бористен № 1 (259)

Бористен № 12 (258)

Бористен № 11 (257)

Бористен № 10 (256)

Бористен № 9 (255)

Бористен № 8 (254)

Бористен № 6 (252)

Бористен № 5 (251)

 

 

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.