Бюлетень "Наша Церква №3 (211)

Бюлетень "Наша Церква №12 (208)

Бюлетень "Наша Церква №9 (205)

Бюлетень "Наша Церква №2 (210)

Бюлетень "Наша Церква №11 (207)

Бюлетень "Наша Церква №8 (204)

Бюлетень "Наша Церква №01 (209)

Бюлетень "Наша Церква №10 (206)

Бюлетень "Наша Церква №7(203)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.