Бюлетень "Наша Церква №11 (195)

Бюлетень "Наша Церква №8 (192)

Бюлетень "Наша Церква №5 (189)

Бюлетень "Наша Церква №10 (194)

Бюлетень "Наша Церква №7 (191)

Бюлетень "Наша Церква №4 (188)

Бюлетень "Наша Церква №9 (193)

Бюлетень "Наша Церква №6 (190)

Бюлетень "Наша Церква №3 (187)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.