Бюлетень "Наша Церква №2 (150)

Бюлетень "Наша Церква №9 (145)

Бюлетень "Наша церква" №2 (138)

Бюлетень "Наша церква" № 11 (147)

Бюлетень "Наша Церква №4 (140)

Бюлетень "Наша церква" № 1 (137)

Бюлетень "Наша Церква №10 (146)

Бюлетень "Наша церква" №3 (139)

Бюлетень "Наша церква" № 12 (136)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.