Бюлетень "Наша Церква №6 (154)

Бюлетень "Наша Церква №1 (149)

Бюлетень "Наша Церква №10 (146)

Бюлетень "Наша Церква №5 (153)

Бюлетень "Наша Церква №2 (150)

Бюлетень "Наша Церква №9 (145)

Бюлетень "Наша Церква №4 (152)

Бюлетень "Наша церква" № 11 (147)

Бюлетень "Наша Церква №4 (140)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.