Бюлетень "Наша церква" № 4 (128)

Бюлетень "Наша церква" № 11 (123)

Бюлетень "Наша Церква" №7 (119)

Бюлетень "Наша церква" №2-3 (126-127)

Бюлетень "Наша церква" №9

Бюлетень "Наша Церква- Київський Патріархат"

Бюлетень "Наша церква" № 1 (125)

Бюлетень "Наша церква" № 8 (120)

Бюлетень "Наша церква" № 5 (117)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.