Бюлетень "Наша Церква- Київський Патріархат"

Бюлетень "Наша церква" № 3 (115)

Наша Церква № 12 (112)

Бюлетень "Наша церква" № 5 (117)

Наша церква № 2 (114)

Наша Церква № 11 (111)

Бюлетень "Наша церква" №4 (116)

Наша Церква № 1 (113)

Наша церква № 10 (110)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.