Бюлетень "Наша Церква №4 (164)

Бюлетень "Наша Церква №a1 (161)

Бюлетень "Наша Церква №10 (158)

Бюлетень "Наша Церква №3 (163)

Бюлетень "Наша Церква №12 (160)

Бюлетень "Наша церква" № 9 (157)

Бюлетень "Наша Церква №2 (162)

Бюлетень "Наша Церква №11 (159)

Бюлетень "Наша Церква №7 (155)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.