Бюлетень "Наша Церква №9 (181)

Бюлетень "Наша Церква №2 (174)

Бюлетень "Наша Церква №8 (168)

Бюлетень "Наша Церква №8 (180)

Бюлетень "Наша Церква №1 (173)

Бюлетень "Наша Церква №7 (168)

Бюлетень "Наша Церква №7 (179)

Бюлетень "Наша Церква №12 (172)

Бюлетень "Наша Церква №6 (166)

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.