Фідель Сухоніс. «Ріо-де-Україна»

Засновник і незмінний редактор дніпропетровського журналу «Бористен» Фідель Сухоніс наприкінці 2010 року видав художні нотатки «Ріо-де-Україна» - своє чергове звітуванням перед українським читачем про життя-буття наших краян поза межами Батьківського краю.

ЖУРНАЛ "БОРИСТЕН" - ДЗЕРКАЛО КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ДНІПРПЕТРОВЩИНИ

Побачив світ Двохсотий номер літературно-мистецького, публіцистичного та науково-популярного щомісячника "Бористен". 

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.