ЧЕРГОВЕ ВИЗНАННЯ «БОРИСТЕНУ»

Коли січневий журнал готувавс до друку на адресу редакції надійшов лист за підписом репрезентанта  Гуверівського інституту при Стенфордському університеті в Україні  пана Олеся Обертаса.

Вітаємо переможців конкурсу імені Олеся Гончара

Переможцями  традиційного конкурсу імені Олеся Гончара на кращу публікацію на сторінках журналу «Бористен» в 2012 році визнані:

УКРАЇНЦІ РОСІЇ ПРАГНУТЬ ПРИСЛУЖИТИ СВОЇЙ ІСТОРИЧНІЙ БАТЬКІВЩИНІ.

Від редакції: Нещодавно в Білгородській області (Росія) побувала делегеація дніпропетровських аграріїв та науковців. Зокрема, провідник рубрики журналу  "Бористен"  "Голос  Землі", координатор Всеукраїнської програми "Природне землеробство" Іван  Лазаренко, голова Дніпропетровського общинного фонду  Ігор Шпірка, проректор Дніпропетровського університету імені Альфреда  Нобеля Сергій Холод та професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Короленка Володимир Моргун 

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.