Конкурс ім.О.Гончара - переможці 2012 року, нагородження

Україна очима західної української діаспори

31 січня в ІА «Мост-Днепр» відбулася прес-конференція «Україна очима західної української діаспори».

ЧЕРГОВЕ ВИЗНАННЯ «БОРИСТЕНУ»

Коли січневий журнал готувавс до друку на адресу редакції надійшов лист за підписом репрезентанта  Гуверівського інституту при Стенфордському університеті в Україні  пана Олеся Обертаса.

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.