НАГОРОДЖЕНО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛУ «БОРИСТЕН»

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ОСТРІВ АФРОДІТИ

Вступ з майбутньої книги Ф.Сухоноса та Д.Сухоніс - Бутко "Український погляд на острів Афродіти"

« Sweet Snow» - як нове осмислення трагедії Голодомору.

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.