До 30-річчя журналу "Бористен" в програмі ГОДИННИК на D1

Почесне Консульство Бразилії у м. Дніпро Привітання

Книги шрифтом Брайля - проект, потрібний місту і області

«БОРИСФЕНУ» – 30. СТОРІНКАМИ ПЕРШОГО ЧИСЛА ЧАСОПИСУ

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.