З історії одного допису

Про силу духу

Справа про зникнення «зіркового» Адмірала

З листів в редакцію. Казка про зникле кошеня

Про українську церкву і провокації

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.