Джон Маккейн та Іларіон Хейлик: з любов’ю до України

Добрі справи «Бористену»

Книги української письменниці з Канади Любов Василів-Базюк виховують українську молодь.

З історії одного допису

Про силу духу

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.