Трохи висновків

Щомісячник «Бористен» з перших днів свого існування був не просто журналом. На наші плечі лягли набагато більші завдання. Ми повинні були стати одним з промоторів українського   життя у Наддніпрянському краї. 

З Новим Роком!

 

 

 

Сугестії про Валентина Чемериса.

«…Щоб слід свій лишити на чорній землі під ясним сонцем»

 Ввечері 4 листопада зупинилося серце українського письменника Валентина Чемериса.

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.