Серед видатних випускників

До 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара видано альманах про історію, сьогодення та випускників університету. Серед відомих студентів ДНУ різних років - редактор журналу "Бористен" Фідель Сухоніс

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.