Сергій Бурлаков "Віра"

Ти все в мене болиш, ти не змовкаєш,

У груди б`єш, як хвиля в береги,

Усе загублене і все, що зберегли,

На суд суворий знову викликаєш,

Ти так безжально вірою караєш,

Що все забуте зводиться з імли,

Щоб ми самі ж себе перемогли –

Та слабосилля духу не прощаєш.

 

Я світ увесь в собі переверну,

Від тебе відійду – і знов прийду,

Аби тебе в чужій сльозі пізнати,

 

Аби тебе, святу мою біду,

В жаданні материнства неземну

Гріховною любов`ю наздогнати.

 

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.