Йосип Сірка "Спочатку було Слово і Слово було Бог!(Біблія)"

Слово мало й має велику силу, але дехто вживає слова безвідповідально, з метою одурманення, опльовування інших, або на захист своєї нездатності, безпринципності. Найкращим прикладом неповаги й безвідповідальності за своє слово став вже у котре добре відомий сучасний голова ВР України

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.