Сергій Бурлаков "Віра"

Ти все в мене болиш, ти не змовкаєш,

У груди б`єш, як хвиля в береги,

Усе загублене і все, що зберегли,

На суд суворий знову викликаєш,

Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання двадцять перший. Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт з історії, філології, політичних наук, мистецтва та культурології.